Publicerad den 11 december 2019

Världskonferens om hållbara städer till Göteborg - Beyond 2020

Världskonferens med forskning och praktik – Beyond 2020 – landar i Göteborg i juni nästa år.  Registrera er för att delta redan nu och nyttja "early bird"-erbjudandet. Vi passar på att tacka CMB:s partner som stöttade Chalmers ansökan att ordna konferensen.

Om Beyond 2020:
Under år 2020 beräknas 4,3 miljarder människor bo i städer. Detta innebär stora utmaningar för hållbar stadsutveckling världen över. Beyond 2020 har som ambition att tydligare länka FN:s hållbarhetsmål med den byggda miljön, överbrygga kunskapsluckor, och dela världsledande expertis för att skapa den framtida hållbara staden.

Conference Registration