Publicerad den 11 december 2019

Nöjd eller mycket nöjd är svaret

Tack till alla er som svarade på CMB:s nöjd kundenkät som skickades ut tidigare i höst. Vi fick bra svarsfrekvens som gör att vi kan dra slutsatsen att det är både värdefullt och viktigt att vara partner i CMB – och det har blivit viktigare med åren.

Särskilt viktigt är vårt engagemang och våra satsningar på forskning, samt vårt engagemang i utbildning av framtida medarbetare. Högt betyg får också våra nätverk och temagrupper som ger möjlighet att utveckla det egna kunnandet och knyta nya kontakter med branschkollegor.

Sett till hela CMB:s verksamhet så har vi lyckats förbättra oss på 11 av 20 mätpunkter. Övriga punkter är i stort oförändrade. Ett särskilt tack riktar vi till er som lämnat konstruktiva förslag på vad vi kan fortsätta utvecklas. Det blir ett spännande område att fördjupa oss i framöver.