Publicerad den 6 december 2019

Vi bygger 1 procent effektivare varje år

I en studie som publiceras inom kort visar Christian Koch, Professor i byggproduktionsledning vid Chalmers, att projektproduktiviteten i svenskt byggande har ökat med 3,9 procent sedan 2014, det vill säga en ökning med nära en procent per år.

– Med tanke på att tidigare undersökningar som SCB presenterat visat på att produktiviteten sänkts under lång tid tycker vi att det här känns om mycket positiva siffror, kommenterar han.

Vid CMB:s frukostseminarium i december presenterade Christian Koch och Tobias Nordlund, projektcoach på Rotpartner som också arbetat med studien, även att ledtiderna per kvadratmeter sjunkit under samma tid.

Studien baseras på underlag från de 500 största byggprojekten i Sverige under 2018 och andra resultat som känns positiva för byggsektorn är att partnering både sänker byggkostnader och ger mer nöjda aktörer. Även användandet av BIM sänker kostnader, framför allt vid byggnation av flerbostadshus och lokaler.

Rapporten kommer att publiceras här inom kort.

Ladda ner presentationen från seminariet →