Publicerad den 7 oktober 2019

Så här söker du forskningsmedel hos CMB

Nu befinner vi oss mitt inne i den forskningsuppväxling som vi tillsammans med våras partnerorganisationer iscensatte under 2018 och som innebär att vi gemensamt ska finansiera forskning för 5 miljoner kronor per år i fem år.

Att ansöka om medel från CMB är enkelt och för de projekt som beviljas medel erbjuds även stöd i form av branschkunniga referensgrupper, koncept för populärvetenskapliga rapporter samt frukost- och lunchseminarier.

Här finns mer information om vår forskning

Se även filmen om hur det går till att söka medel här: