Publicerad den 4 oktober 2019

Strategier för AI – vad behöver göras?

Under vårens Ledarskapsdag fick ni som deltog svara på ett antal frågor om er kunskapsnivå och inställning till AI. Nu tar vi era tankar och idéer vidare och lägger upp strategierna.

Resultaten av undersökningen visade att 60 % av deltagarna var tveksamma inför om samhällsbyggnadssektorn är redo för AI, 80 % kände att de saknade kunskap om hur AI kommer att påverka deras arbete och liv och nästan 50 % ansåg att det är it-bolag eller helt nya aktörer som kommer att ta täten inom AI för sektorn.

Men trots osäkerhet och brist på kunskap angav endast en fjärdedel att de kände rädsla inför den framtida utvecklingen och 7 av 10 kunde tänka sig att ha en intelligent robot som kollega.

Nu tar vi ämnet AI för samhällsbyggare vidare och ställer oss frågan: hur bryter vi den upplevda passiviteten bland sektorns aktörer och blir ledande  vår egen i AI-utveckling och hur kan vi ta hjälp av akademin i processen?

Har du inte redan anmält dig till årets Strategidag (14 november) så skynda dig att göra det via länken nedan!

Strategidagen 2019: Strategier för AI – vad behöver göras?