Publicerad den 3 oktober 2019

Ny forskning om bygglogistik, oetiskt beslutsfattande och flyttmönster

Framöver kan vi se fram emot ny forskning om ständiga förbättringar av bygglogistiktjänster, oetiskt beslutsfattande inom samhällsbyggnadssektorn, och en fördjupande studie kring flyttmönster, åtgärder och genomförande av hållbar renovering och bostadsförnyelse. Detta då CMB:s Forskningsutskott tillstyrkt medel till tre nya forskningsprojekt.

Till det senaste mötet i Forskningsutskottet fick vi in hela sju forskningsansökningar och utskottet såg förutsättningar att till del stödja ytterligare två ansökningar (utöver de tre ovan). Dessa båda berörde ämnen som förståelse av samverkansmodeller utifrån ett affärsmässighets- och affärsmodellsperspektiv, samt nya samverkansformer för att driva hållbarhetsarbete.