Publicerad den 3 oktober 2019

Vad sker i CMB:s grupper?

Vid BIM- & Digitaliseringsgruppens senaste möte hade vi besök av Lars Albinsson, projektledare på Bygg 4.0. Han redogjorde för delresultaten från detta projekt, som finns att ta del av här →.

Vårt senaste möte i Innovationsgruppen var ett studiebesök på Brf Viva och fick lyssna till en fantastisk presentation av Anders Johansson på Riksbyggen, där han guidade gruppen genom projektet och berättade om hur man har arbetat med projektets innovations- och hållbarhetsambitioner.

I Kommunikationsgruppen fortsätter arbetet med att spetsa frågeställningarna kring hur kommunikation kan effektivisera samhällsbyggnadssektorns processer.  Nästa steg blir att formulera ett antal förslag till examensarbeten. Under oktober får vi även besök av en kommunikationsforskare från Lunds universitet.