Publicerad den 2 oktober 2019

Traineernas utmaning: "Knäck nöten Skeppsbron 2"

Nu är sjätte omgången av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare igång!

I september fick de 15 unga samhällsbyggarna sitt caseuppdrag som de ska arbeta med under sina 14 månader i programmet: "Kom med förslag på hur vi får framdrift i det långdragna projektet Skeppsbron 2".

– Det här kommer att blir en riktig utmaning som kommer att kräva både mod och kreativitet hos traineerna.  För att lyckas få fram förslag på nya lösningar kommer det behövas både unika samarbetsformer och en djup insikt i vilka drivkrafter stadens olika aktörers har, säger Kristin Östling, kommunikatör på CMB.