Publicerad den 1 oktober 2019

Värdefullt branschinspel om framtida forskning

I samband med Business Arena i Stockholm bjöd CMB in några av våra partners över en lunch för att få inspel till framtida forskningsinitiativ.

Lunchen inleddes med att Anders Svensson, forskare vid Chalmers, presenterade pågående forskning inom BoStad 2021 och de lärdomar som arbetet hittills har gett.

Presentationen följdes av ett engagerat samtal om behovet av att fortsätta utveckla forskning i linje med Bostad 2021. Bland annat betonades processeffektivitet som ett viktigt område att fördjupa, liksom kunskap om utrymmet för innovation i myndighetsrollen. Även AI som framtida beslutsstöd kom upp.

Vid lunchen deltog Anders Nordstrand – Sveriges Allmännytta, Malin Frenning – ÅF, Lina Öien – Riksbyggen, Lennart Weiss – Veidekke, Alexandra Hagen – White Arkitekter, Reinhold Lennebo – Fastighetsägarna, samt CMB:s ordförande Kicki Björklund.