Publicerad den 1 oktober 2019

CMB välkomnar nya DCPM-studenter

Tillsammans med NCC välkomnade CMB i september de nya studenterna på mastersprogrammet DCPM.

Under en halvdag träffades studenter och branschrepresentanter och samtalade om stadsutveckling och hållbarhet. Bland annat innehöll dagen ett besök på Älvrummet och ett casearbete kring NCC:s kommande byggnationer vid Masthugget.