Publicerad den 20 september 2019

Riskhantering i projekt – en språngbräda till nya möjligheter

Varje byggprojekt är förknippat med risker – allt från olycksrisker, geoteknik och svår logistik till personalbrist, försenade myndighetstillstånd och klagomål från grannar. Strukturerad riskhantering är ett effektivt sätt att undvika att riskerna utvecklas till problem, men faktiskt också ett ypperligt sätt att hitta nya möjligheter.

En fredagsmorgon i september välkomnade CMB Henrik Szentes, företagare och forskare inriktad på organisering, ledarskap, beslutsfattande och kommunikation. Henrik Szentes beskrev riskhantering som en träning i att tänka efter före, att lyfta blicken och se in i framtiden. Det handlar både om risker i själva byggprocessen, och om sådana som relaterar till det färdiga resultatet.

Dock räcker det inte att identifiera och planera för åtgärder, själva genomförandet av åtgärderna är det som verkligen utmärker en god riskhantering, för det är först då man verkligen ändrar riskexponeringen i praktiken.

– Här är det viktigt att definiera identifierade risker med tillräcklig detaljeringsgrad. Blir man för övergripande och vid i sina riskbeskrivningar får man svårt att göra bra analyser och hitta verksamma åtgärder, berättade Henrik.

Vidare finns det en tydlig språngbräda i ett företags riskanalys, då identifierade risker genom ett strukturerat arbete kan omvandlas till faktiska möjligheter. Avslutningsvis tryckte Henrik på betydelsen av kommunikation, och betonade betydelsen av att ”tala MED varandra, istället för att tala OM varandra”.

Ladda ner Henriks presentation