Publicerad den 11 september 2019

Flytta eller inte flytta?

Frågan om hur hyresgäster upplever sin boendesituation i samband med stora renoveringar är högaktuell. Av dem som säger upp sina kontrakt i allmännyttan i samband med renovering uppger en fjärdedel att det beror på just renoveringen.

Ungefär hälften av dessa ser det som en positiv knuff att uppdatera sitt boende. Den andra hälften flyttar grund av väntande hyreshöjningar eller oro inför evakuering och störning i samband med renovering.

Det är några av resultaten från en pilotstudie om flyttmönster som just avslutats på Chalmers. På CMB:s frukostseminarium i september presenterade Paula Femenias, en av forskarna bakom studien, resultaten. Deltog gjorde även Ulf Östermark, forsknings- och utvecklingschef för Framtidenkoncernen.

Ladda ner forskningsrapporten