Publicerad den 23 augusti 2019

Skapar vi vårdbyggnader som fungerar i framtiden?

"En av de stora utmaningarna i planering och projektering av svenska vårdbyggnader är hur byggnaderna, som ofta har en livslängd på 40-100 år, ska kunna möta fysiska, ekonomiska, funktionella, tekniska, sociala och juridiska incitament under hela sin livslängd. Detta väcker frågan om framtidssäkring och hur byggnader förbereds för kommande förändringar."

Den frågan har Saga Karlsson, doktorand vid Chalmers, studerat och hon berätta om sina resultat vid sin licentiatpresentation den 4 september kl 10.00. Plats: Sven Hultins gata 6, vån 3, sal SB-S393. Uppsatsen kommer då även att finnas tillgänglig både i tryckt och digital form. Den digitala kommer även att läggas upp bland publikationer här på vår webb.