Publicerad den 3 juli 2019

Klokboken för seniorbostäder

Klokboken för seniorbostäder syftar till att sprida kunskaper om sånt som är värt att tänka på för alla som planerar bostäder för seniorer i det vanliga bostadsbeståndet, framför allt lägenheter i flerbostadshus. Klokboken för seniorbostäder har kommit till som ett resultat av ett forsknings-och utvecklingsprojekt på Chalmers tekniska högskola och Göteborgsregionen. Projektet finansierades av Formas, CMB, Mistra Urban Futures, Göteborgs Stad och många fler aktörer.

http://klokboken.nu/