Publicerad den 13 juni 2019

Reflektion om forskning: Fredric Norefjäll, RISE

  • Långsiktiga mål är nödvändiga för att driva innovation
  • Det behövs särskilda organisationsformer för att driva innovationsprojekt
  • Det är viktigt att inte enbart fokusera på slutresultatet av innovationsprojekten utan att också utvärdera och lära när det gäller hur projekten ska ledas och integreras med byggprojektet.

Dessa råd kommer från Pernilla Gluch, Anna Kadefors och Kamilla Kohn Rådberg, innovationsforskare vid Chalmers,  och utgör några av de rekommendationer som de ger för att lyckas med innovation i projektstyrda organisationer. Råden baseras på forskning där man följt innovationsprocessen under byggnationen av Akademiska Hus nya byggnad, tillika koncept, A Working Lab.

Nyfiken på fler innovationstips? Ladda ner kortrapporten här

Det har Fredric Norefjäll, RISE Transition Lab, gjort och han kommenterar så här:

"Omställningen till en hållbar byggsektor kräver innovation i samverkan och A Working Lab visar steg för steg hur det kan gå till i praktiken. Studien fördjupar förståelsen för konflikten mellan projektets förutbestämda och linjära logik och innovationsprocessens behov av flexibilitet och omtag. Lösningarna finns i dialog och samsyn kring gemensamma utmaningar, som går utöver projektets ramar i tid och omfattning. Och som författarna skriver i rapporten 'Ofta är det just i tvärsnitten och gränssnitten som möjligheter finns'."