Publicerad den 12 juni 2019

Nytt forskningsprojekt om coworking

Vilka behov har brukare av coworking-ytor och hur möter man dem?  Vid det senaste mötet för CMB:s Forskningsutskott beviljades ett projekt som ska utveckla förståelsen för dessa frågor.

Sökande är Hendry Raharjo, Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation. Datainsamlingen kommer primärt centrera kring Castellum-ägda United Spaces i Nordstan, men även andra coworking-ytor kan bli aktuella att studera. Projektet inleds efter sommaren och kommer att löpa under ett års tid.