Publicerad den 12 juni 2019

Nya styrelsemedlemmar i CMB

Välkommen till ert första styrelsemöte den 19 juni säger vi till våra tre nyinvalda medlemmar i CMB:s styrelse: Bo Larsson, Trafikverket, Fredrik Johansson, NCC och Per-Henrik Johansson, Liljewall arkitekter. Mer om dessa herrars tankar och visioner för CMB och samhällsbyggnadssektorn kommer ni att få ta del av i kommande nyhetsbrev.