Publicerad den 11 juni 2019

Tack och välkomna åter till mentorprogrammet!

I stålande sol och med många sköna skratt avslutades CMB mentorprogram 2018/2019 den 14 maj. Ett stort tack vill vi rikta till både mentorer och adepter som deltog i programmet för att ni varit så öppna och delat med er av såväl yrkes- som livs- och studieerfarenheter!

I utvärderingen uttryckte ni att ni var mycket nöjda med året som gått och bidrog även med ett par förslag på hur programmet kan fortsätta att utvecklas till kommande år - det tackar vi också för. Nästa program startar den 17 september och vi vill gärna ha in anmälningar från er som vill delta, både mentorer och adepter, så snart som möjligt. Så vet du redan nu att du vill vara med? Gå in och anmäl ditt intresse här: www.cmb-chalmers.se/utbildning/mentorprogram.

För att vara aktuell som mentor bör du ha arbetat några år i branschen och vara intresserad att dela med dig av dina erfarenheter. De studenter som kan söka är de som börjar andra året på DCPM i höst.

Nästa års programvärd heter Amanda  Markgren och hon nås via: mentor@cmb-chalmers.se