Publicerad den 21 maj 2019

Kultur viktigast för innovation i projektstyrda organisationer

Kultur (37 %), pengar (27 %), tid (26 %) och ledarskap (22 % ) är de största hindren för innovation i projektstyrda organisationer. Det ansåg besökarna på Business Arena i Göteborg som deltog i den mentimeterundersökning som vi genomförde under mässan.

Vidare ansåg man att den största potentialen för innovation finns i minskad energianvändning och i nya affärsmodeller och de aktörer som har störst ansvar för att driva innovationsfrågor i samhällsbyggnadssektorn är statliga bolag/myndigheter och privata byggherrar/fastighetsbolag.

Ämnet diskuterades vidare under seminariet som leddes av Kamilla Kohn Rådberg, innovationsforskare på Chalmers som tillsammans med representanter för Akademiska Hus berättade om innovationsprocesserna kring byggandet av A Working Lab på Chalmers Campus Johanneberg.