Presentationer och bilder från Ledarskapsdagen 2019

Publicerad den 30 april 2019

Tron på att AI kommer att förändra samhällsbyggande i grunden var tydligt på årets Ledarskapsdag. Men hur det kommer att påverka den egna vardagen och det egna arbetet kände många av besökarna sig tveksamma kring.  Hela 80 procent av publiken svarade att man behövde mer kunskap om AI. Förhoppningsvis lyckades vi förmedla en del sådan kunskap under dagen.

Här nedan kan du ladda ner talarnas presentationer, se bilder från dagen och se filmpresentationen med Göran Lindsjö igen (nu inklusive presentationsbilder som dessvärre föll bort vid visningen från scenen).

Inom kort kommer även ljudinspelningar från alla inslag på scenen att finnas här.

Ivica Crnkovic, Chalmers

Amir Chizari, Riksbyggen

Jonas Fasth, Göteborgs universitet

Nicholas Fernholm, föreläsare

Göran, Governo AB

Film Göran Lindsjö