Publicerad den 30 april 2019

Presentationer och bilder från Ledarskapsdagen 2019

Tron på att AI kommer att förändra samhällsbyggande i grunden var tydligt på årets Ledarskapsdag. Men hur det kommer att påverka den egna vardagen och det egna arbetet kände många av besökarna sig tveksamma kring.  Hela 80 procent av publiken svarade att man behövde mer kunskap om AI. Förhoppningsvis lyckades vi förmedla en del sådan kunskap under dagen.

Här nedan kan du ladda ner talarnas presentationer, se bilder från dagen och se filmpresentationen med Göran Lindsjö igen (inklusive presentationsbilder som dessvärre föll bort vid visningen från scenen).

Nedan finner ni även resultaten av menitmeterfrågorna som publiken fick svara på via sina mobiltelefoner.

Mentimeter

Resultat Mentimeter Ledarskapsdagen 2019

Presentationer

Ivica Crnkovic, Chalmers

Göran, Governo AB

Amir Chizari, Riksbyggen

Jonas Fasth, Göteborgs universitet

Nicholas Fernholm, föreläsare

Ljud och film

Ivica Crnkovic:


Göran Lindsjö:

Film Göran Lindsjö


Amir Chizari:


Guldhusvinnare, Klara Jonsson, Urbanista stad:


Paneldiskussion (dessvärre saknas första delen pga tekniskt fel):


Jonas Fasth:


Nicholas Fernholm (dessvärre saknas slutet pga tekniskt fel):