Publicerad den 23 april 2019

CMB tipsar! Forskningskonferens om hållbart seniorboende

Hållbara bostäder för seniorer. Slutkonferens för forskningsprojekt DIABAHS – Dialog Bygg Hållbart för Seniorer.

Elite Park Avenue konferens, onsdag 15 maj 2019 kl. 09–16. Välkomnas gör fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, förtroendevalda, samhällsplanerare, äldreomsorgschefer, pensionärsorganisationer och övriga som är intresserade av ämnet bostäder för seniorer.

Läs mer här: Inbjudan slutkonferens DIABAHS