Publicerad den 18 april 2019

Är Joint Ventures något för byggbranschen?

Ett sätt att utveckla vår bransch med delat ansvar och bättre förutsättningar för innovation är så kallade Joint Ventures. Joakim Kaminsky från Kjellgren Kaminsky och Yngve Karlsson, Development Partner, berättade på CMB:s frukostseminarium i mars om sina erfarenheter och tankar om ett nytt sätt att möta dagens utmaningar utifrån egna erfarenheter.

Andra halvan av seminariet skedde i workshopform där deltagarna fick chansen att reflektera kring Joint Ventures och delta i diskussioner om hur byggbranchen kan gynnas av samarbeten i denna form.