Publicerad den 11 april 2019

Verktyg för arbete med social hållbarhet - se filmintervju

Behöver ni ett stöd i arbetet mot social hållbarhet? Nu finns processverktyget PRISMA (ladda ner nedan). PRISMA har tagits fram i ett forskningssamarbete mellan Chalmers och RISE, finansierat av CMB. Bakom verktygen står Karl de Fine Light, doktor i praktiskt filosofi och Stefan Molnar, doktorand.

PRISMA används för att:

1. Värdera hur en stadsdels utformning påverkar människors livsvillkor

2. Identifiera och hantera målkonflikter

3. Resonera kring ansvarsfördelning, genomförande- och förvaltningsfrågor

PRISMA är ett processverktyg som kan användas under ett eller flera av stadsutvecklingsprocessens skeden: idé, plan, genomförande och förvaltning. Det kan nyttjas i samband med omvandlandet av en existerande stadsdel eller under nybyggnation.

Ladda ner PRISMA_här

Ladda ner underlag för värderos här