Publicerad den 9 april 2019

Toppkarriär för tidigare Guldhusvinnare

I väntan på att få veta vem som får ta emot årets Guldhus passar vi på att återuppta kontakten med en av våra tidigare prisbelönta ledare, Maria Gårdlund, som fick ta emot Guldhuset 2015. Vad gör hon idag och hur ser hon på branschen och ledarskapet nu, fyra år senare?

Hej Maria, vad jobbar du med idag?
Idag är jag vd på Sweco Position, med ansvar för 250 experter på digitalisering inom samhällsplanering och samhällsbyggande. Vi arbetar med alltifrån ruttoptimering av transporter och digitala tvillingar av städer till framtidens informationsplattformar för fastighetsbolag, som kombinerar byggnadsdata, sensordata och verksamhetsdata.

Vad har det betytt för dig att du fick utmärkelsen Guldhuset?
Guldhuset är välkänt i branschen och jag blev såklart väldigt glad över utnämningen. Sedan var det inte bara jag som blev stolt, utan även många andra på Sweco. För Sweco är utmärkelsen ett kvitto på att vårt arbete med att utveckla framtidens städer och samhällen är betydelsefullt och att vi satsar på att utveckla goda ledare inom området. Jag är övertygad om att båda dessa delar hade betydelse för att jag skulle vinna priset 2015.

I ditt tal den gången sa du bland annat att hållbart samhällsbyggande handlar om att ha människan i fokus. Vilka andra insikter har du som samhällsbyggare gjort?
Det som har blivit väldigt påtagligt de senaste åren är att vi behöver växla upp vårt klimatarbete. Det är en av de mest avgörande framtidsfrågorna, och här behöver alla vara med och bidra. Inom samhällsbyggnadsbranschen borde vi fundera mer på hur vi kan minska materialanvändningen, göra bättre materialval och bidra till cirkularitet i samhället. Hur kan vi möta behovet av transporter och fler bostäder samtidigt som vi tar ansvar för klimatavtrycket? Här finns det mycket som kan göras, både på beställarsidan och på utförarsidan, men det förutsätter att vi förstår alla valmöjligheter, analyserar klimatavtrycket tidigt i processen och värderar investeringen rätt.

Man pratar mycket om digitalisering nu, i alla branscher. Vad innebär detta inom just din sektor?
För samhällsbyggnadssektorn innebär det flera olika saker. Redan nu används tekniken till viss automatisering av arbetsmoment i planerings-, design- och projekteringsprocesser, och det kommer att utvecklas ytterligare. Framöver kommer mjukvaran till exempel att kunna ge designförslag, genomföra automatisk granskning eller optimera ett förslag utifrån hållbarhets- eller funktionsparametrar. För att vara expert på att planera och utforma framtidens städer kommer det att krävas att vi tar tillvara maskinernas förmåga att bearbeta och lära sig av stora mängder data för att hitta avvikelser, ge förslag och förutsäga skeenden.
Ett annat viktigt utvecklingsområde är att tillvarata potentialen med att människor och saker är uppkopplade. Det gör att det idag finns stora möjligheter att samla in information om till exempel sakers tillstånd, luftkvaliteten eller hur vi utnyttjar stadsrummet. Med det underlaget kan vi lära oss mer om staden, dess funktionalitet och underhållsbehov. Den uppkopplade medborgaren ger också andra möjligheter till interaktion i stadsmiljön – som att visa upp kommande utbyggnadsplaner i digitala modeller på mobilen.

Just i år blev din dåvarande chef Åsa Bergman, som också var den som nominerade dig till Guldhuset, av Veckans Affärer utsedd till Sveriges mäktigaste affärskvinna 2019. Är Sweco särskilt bra på att ta vara på kvinnliga talanger?
För mig visar det på att Sweco är duktiga på att ta vara på talanger och att vi fokuserar på individens prestation, oavsett bakgrund och kön. Under mina tio år på Sweco har det alltid funnits många starka ledare som är kvinnor. Det tror jag är betydelsefullt i den bemärkelsen att det kan inspirera andra kvinnor att välja en chefskarriär. Jag tror också att mångfald i ledningen har en positiv påverkan på kulturen i ett bolag. Det skapar ett mer tolerant och inkluderande arbetsklimat, där du kan vara dig själv och ändå känna att du passar in.

Är det något du skulle vilja säga till dagens unga ledare inom samhällsbyggnad?
Samhället behöver mer än någonsin modiga ledare inom samhällsbyggnadsbranschen, ledare som tar ansvar för att vi går en hållbar framtid till mötes. Sedan tror jag att det är viktigt att fortsätta vara nyfiken och ständigt lära sig nya saker. Uppdraget att planera framtidens samhälle blir alltmer komplext, inte minst med digitaliseringens möjligheter. Jag tror därför att det är klokt att avsätta lite tid varje vecka för att försöka lära sig något nytt.