Publicerad den 3 april 2019

Stadens digitala utmaningar på Business Arena

Tillsammans med KTH, LTH och Malmö universitet lyfte CMB och Chalmers utmaningarna som våra städer står inför i och med den snabba digitala utvecklingen.

Hur löser vi stadens flöden av varor, människor och betalningsmedel var frågan som ställdes både via mentimeterundersökning i montern och under vårt gemensamma seminarium, lett av Helena Bohman lektor i nationalekonomi vid Malmö universitet.

Deltog i seminariet gjorde även Klas Hjort, biträdande universitetslektor och Daniel Hellström, docent, båda på Packaging Logistics,  LTH, John Hultén, föreståndare, K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och Carin Rehncrona, doktorand, institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.

Vår kollega Ann-Charlotte Lyvall, programansvarig fastighetsföretagande vid Malmö universitet, deltog dessutom som panelmedlem i ett seminarium om det skriande kompetensbehovet i samhällsbyggnadssektorn.