Publicerad den 29 mars 2019

Ledare: Ännu mer innovation!

Ledarskribent: Peter Fredriksson, utvecklingschef Hus Göteborg, Skanska Sverige AB.

Innovation är en nyckel till utveckling och välbefinnande i organisationer, branscher, geografiska områden, länder och så vidare. Tänk bara den nytta och glädje som vi fått av krockkudden, Losec, Spotify och MineCraft (ja, det kändes lite kul att lyfta fram några svenska exempel). Individerna och organisationerna bakom innovationer lyfts med all rätt fram som förebilder i olika sammanhang. Utan innovation riskerar man helt enkelt att bli utkonkurrerad och irrelevant. Därför satsas enorma summor på innovation i många olika sammanhang och på olika nivåer. Det är klokt.

Det är ju tyvärr inte så ofta som vi i bygg- och fastighetssektorn framhålls som innovativa och framåtskridande. Det händer ibland, men oftast inte. Ibland beskrivs vi till och med som konservativa. Det kanske stämmer – vi investerar ju faktiskt inte så mycket i forskning och utveckling som man gör i andra branscher. Eller så stämmer det inte. Jag vet faktiskt inte.

Jag vet i alla fall att vi är många som tar till oss nya idéer, tekniker, arbetssätt, mm - och ibland kommer vi på egna. Vi kanske ligger efter men vi håller på att bli alltmer digitala i stort som smått. Våra produkter blir alltmer hållbara - en del fastigheter producerar ju till och med mer el än de konsumerar (det är inte så vanligt i andra branscher). Vi är också av tradition innovativa när det gäller att få ihop affärer och att tillämpa olika affärsmodeller. Dessutom är ju i princip varje byggprojekt en innovation i sig, ibland liten, och ibland stor.

Jag vet också att vi kan lära oss oerhört mycket av framsteg i andra branscher. Vi kan lära oss av de drivande individerna, risktagande investorerna, skickliga organisationerna, stimulerande miljöerna och sammanhangen, processerna, nätverken, barriärerna och möjliggörarna, affärsmodellerna, med mera. Det är verkligen utmanande, inspirerande och faktiskt kul att lära av andra…och jag tror som sagt att vi har mycket att hämta.

Därför känns det extra spännande att CMB nu har skapat en grupp för ”Innovation i bygg- och fastighetssektorn”. Nu till en början består gruppen av fastighetsägare/utvecklare, entreprenörer, konsulter, forskare, med mera. Vi kommer att utbyta erfarenheter, lära av andra och skapa och aktivt sprida en bättre förståelse för hur bygg- och fastighetssektorn kan bli mer innovativ. För detta är en utmaning som vi alla behöver ta oss an på olika sätt.

Nu kör vi!