Publicerad den 29 mars 2019

Egnahemsbolaget ny partner i CMB

Första spadtaget till 66 planerade lägenheter i Övre Lövgärdet, Angered togs under våren 2018.

Nu har vi glädjen att få hälsa Egnahemsbolaget välkomna till CMB. Vi fick en pratstund med Erik Windt Wallenberg som är chef för utvecklingsavdelningen om medlemskapet och framtiden.

Egnahemsbolaget är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, Sveriges största bostadskoncern. Egnahemsbolaget har sina rötter i 30- och 40-talets egnahemsrörelse och de första projekten som genomfördes i Göteborg var sockerbitarna i Bräcke och Fräntorp.

– Vårt huvuduppdrag är att uppföra bostads- och äganderätter i bostadsområden som domineras av hyresrätter, berättar Erik. Vi bygger främst på mark anvisad av kommunen och på systerbolagens mark.

Varför har ni nu valt att bli partner i CMB?

– CMB är en viktig aktör i Göteborg avseende utveckling, nätverkande, samverkan och kunskapsutbyte. Som partner har vi större möjlighet att ta del av och påverka både forskning, utbildning och vilka frågor som diskuteras.

Är det någon särskild del i CMB:s verksamhet som ni är intresserade av att engagera er extra i?

– De delar av CMB:s verksamhet som är av särskilt intresse för Egnahemsbolaget just nu är traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare, flera av de tematiska grupperna, konferenser som Ledarskapsdagen och Strategidagen och naturligtvis frukost- och lunchseminarierna.

Hur ser ni på vikten av forskning inom management och ledarskap för sektorn?

– Byggprocessen är komplex med många inslag av hantverksarbete med låg industrialiseringsgrad. Det ställer höga krav på förmåga att leda ett bygg/anläggningsprojekt. Forskning och utveckling inom ledarskap för byggsektorn är vi väldigt positiva till.