Publicerad den 28 mars 2019

Allt fler söker forskningsanslag från CMB

Vi ser ett allt större intresse för att söka forskningsmedel från CMB. Till senaste mötet i forskningsutskottet inkom ansökningar från flera nya akademiska miljöer,  på Chalmers såväl på som GU, som vi tidigare inte finansierat.

– Jag tror att det till stor del sin upprinnelse i ett pågående arbete där vi genom vår vetenskapliga ledare, Martin Löwstedt på Construction Management, tagit kontakt med olika forskningsmiljöer för att informera om CMB:s forskningssatsning. Ambitionen är att från år 2020 kunna finansiera forskning till en omfattning av 5 MSEK per år under 5 år, säger Lars Bankvall, utvecklingsledare på CMB.

Till forskningsutskottets senaste möte behandlades sex ansökningar, varav tre ombads kompletteras för en ny bedömning vid kommande utskottsmöte.

Våra aktuella forskningsprojekt

Ansök om forskningsmedel här