Publicerad den 27 mars 2019

Sveriges Byggindustrier ny partner i CMB

Vi hälsar Sveriges Byggindustrier välkomna till CMB. Anna Lönn Lundbäck är regionchef i väst och så här ser hon på partnerskapet och CMB:s fokusområden.

Hej Anna! Berätta, vad är Sveriges Byggindustrier för organisation?

– Hej, och tack! Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för 3 600 bygg-, anläggnings- och specialföretag som arbetar på den svenska byggmarknaden. Vi samlar byggföretag i alla storlekar och företräder våra medlemmar i avtalsfrågor, arbetar med sund konkurrens, säkerhet och långsiktig kompetensförsörjning.

Organisationen verkar för att förbättra villkoren för våra egna medlemsföretag och bygg- och anläggningsbranschen i stort.

Varför har ni nu valt att bli partner i CMB?

– Vi tror att CMB kommer bli en bra partner och en välbehövlig plattform för att bland annat lyfta stadsutvecklingsfrågorna.

Vår ambition är att Sveriges Byggindustrier i väst ska förstärka vår externa position, skapa nya nätverk, påverka i byggbranschens viktiga frågor och aktivt delta i utveckling och innovation.

Är det någon särskild del i CMB:s verksamhet som ni är intresserade av att engagera er extra i?

– I dagsläget har vi inte bestämt oss exakt vilka delar av CMB:s verksamhet vi ska lägga extra krut på. Vi är måna om återväxten i branschen och ser kompetensförsörjningsfrågorna som extra viktiga.

Forskningen är central för byggbranschens framtid. Till exempel har vi nu en egen färdplan mot en klimatneutral bransch 2045, som en del av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Vi tror på att branschen ska vara självsanerande och bidra till en positiv klimatpåverkan.

Hur ser ni på vikten av forskning inom management och ledarskap för sektorn?

– Det goda ledarskapet kan aldrig överskattas. Där tror vi att CMB kan tillföra en extra dimension åt Sveriges Byggindustrier.