Publicerad den 21 mars 2019

Ellen och Ellen vann med nudgingbidrag

 Vinnarna Ellen Petersson och Ellen Brandt tillsammans med Mickey Johansson, operativ chef på WSP.

Efter CMB:s strategidag on nudging i november blev Ellen Brandt, student på masterprogrammet DCPM vid Chalmers, inspirerad att direkt använda med sina nya insikter och vann tillsammans med sin kurskamrat, Ellen Petersson, WSP:s casetävlingen 100H.

Uppdraget gick ut på att under 100 timmar ta fram en lösning för minskad klimatpåverkan vid transporter.

– När vi började med att lösa uppgiften kom vi snabbt fram till att det redan finns många hållbara alternativ idag som till exempel elbilar, samåkning, cykel och kollektivtrafik”, berättar Ellen Brandt.

– Vi förstod att det är människors beteenden vi måste förändra och att nudging är en bra lösning! Genom att implementera nudging i en organisation kan vi påverka hur den enskilda individen tar beslut och nudga de anställda i att göra val som är mer hållbara.”

Priset var en resa till London nu i februari där Ellen och Ellen fick presentera sin lösning för WSP UK.

– Det var intressant att höra deras tankar och ideér efter presentation och både jag och Ellen tror att nudging kommer kunna göra stor nytta i framtidens hållbarhetsarbete.”

Ladda ner det 100H_vinnande_bidrag_2018