Publicerad den 15 mars 2019

Göteborgs Hamn ny partner i CMB

Välkomna till oss säger vi till Göteborgs Hamn som sedan årsskiftet är partner i CMB. Och välkommen tillbaka Erik Hallgren som tidigare varit aktiv i CMB:s styrelse via sin tjänst på Trafikverket.

Regnet hänger tungt över hamnen och det stänker om flaggorna som vajar på kajkanten. Men väl på insidan av de stora glasrutorna, med utsikt ut mot hamninloppet, känns vädret på något sätt passande.

Erik bjuder in till ett stort konferensrum och börjar berätta om sin relativt nya roll som anläggningschef på Göteborgs Hamn.

– För mig var det självklart att även Göteborgs Hamn skulle vara med i CMB och jag arbetar just nu med att engagera ett flertal av mina medarbetare i temagrupper och liknande. Det utbyte av erfarenheter som man får ta del av i grupperna är något som vi verkligen vill ta vara på. Exempelvis har Partneringgruppen en intressant inriktning tycker jag.

Marknadsför Göteborg

Göteborgs Hamn är helägt av Göteborgs stad och verksamheten drivs framför allt via hamnavgifter etc. En viktig uppgift för Göteborgs Hamn är att äga och förvalta mark, kajer och annan infrastruktur i hamnen, samt bygga nytt i takt med att hamnen utvecklas.
– Att marknadsföra Göteborgs hamn nationellt och internationellt är också en uppgift som vi arbetar intensivt med. Däremot sköts själva godshanteringen, det vill säga lastning och lossning av fartyg, av specialiserade terminaloperatörer sedan 2012.

Järnväg och pipelines

Hamnen har dessutom en egen järnväg och bangård. Hamnbanan går till hamngränsen och därefter äger Göteborgs Hamn spåren.

– Mer än hälften av containergodset som kommer landvägen går via järnväg och som Skandinaviens störta hamn hanterar vi hela 30 procent av Sveriges utrikeshandel.

Under hamnens verksamhetsparaply finns även drift och underhåll av ett rörledningssystem med pipelines för petroleumprodukter som transporteras vidare via fartygstrafik.

– Det innebär att vi även har personer med bakgrund från processindustrin etc. som arbetar här, berättar Erik.

Vill attrahera unga

Forsknings- och utbildningsfrågor är intressanta för Göteborgs Hamn och här ser Erik CMB som en naturlig väg att bidra. Dessutom ger samarbetet med Chalmers en naturlig kontakt med studenter för examensarbeten och liknande.

– Just studentkontakten är något som vi gärna vill utveckla ytterligare framöver för att kunna attrahera unga och välutbildade medarbetare även framöver, avslutar Erik.