Publicerad den 14 december 2018

VR-modell ersätter ritning på bygget

Under en välbesökt Bygglunch i november fick besökarna chansen att testa ett nytt  VR-gränssnitt, där yrkesarbetare och arbetsledare själva fått skapa sina egna produktionsanpassade vyer genom att måttsätta och ta fram information från BIM-modellen.

Bakom tekniker står Chalmersforskarna Mikael Johansson och Mattias Roupé, Contruction Management, ACE. Vyerna är tänkta att användas som ett komplement till – eller helt ersätta – ritningar under arbetsberedning, planering och utförande av arbetet.

Ta del av forskningsrapporten här »