Publicerad den 14 december 2018

Tre nya forskningsprojekt

Tre nya forskningsprojekt, med stöd från CMB, kommer att startas upp under våren. Det blev resultatet av forskningsutskottets möte i november då tre ansökningar, motsvarande totalt strax under 2 miljoner kronor, beviljades medel.

”Projekteringsprocess i entreprenad med samverkansnivå hög”
Sökande: Biträdande Prof. Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers TME, Service Management and Logistics.

“Virtual Collaborative Design Environment (ViCoDE)”
Sökande: Mattias Roupé, PhD, Chalmers ACE, Construction Management.

”Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur”
Sökande: Job van Eldijk, Ramböll och Industridoktorand Chalmers ACE.