Publicerad den 13 december 2018

Ledare: Vad är bra ledarskap?

Skribent: Caroline Ingelhammar, avdelningschef Construction Management, Chalmers.

Jag började mitt uppdrag som avdelningschef på Construction Management, CM, den 1 september 2018. CM utför tvärvetenskaplig forskning som omfattar hela byggprocessen från idé till projektering och produktion samt förvaltning och underhåll av byggnader och anläggningar. I både forskning och utbildning har vi nära samarbete med byggbranschen och dess olika aktörer.

Mitt mål är att vi tillsammans ska skapa en stark forskargrupp som kan samverka kring aktuell forskning med avseende på bl a management- och ledarskapsfrågor, digitalisering inom projekt- och produktionsledning inom samhällsbyggnadsteknik. Att vår forskning ska bidraga till en framtid som resulterar i effektivare processer, sunda produkter och ett mer hållbart samhälle.
Vad är då definitionen på bra ett bra ledarskap? Jag har två ledord som jag vill belysa vikten av: Karisma och kommunikation

Karismatiskt ledarskap

Vi har alla träffat karismatiska personer som har förmåga att trollbinda. Det kan vara en tränare, föreläsare, politiker eller en artist som påverkar dig starkt. Vad är då hemligheten? Det handlar mycket om den energi du utstrålar? En person med karisma sprider energi, är engagerad och närvarande. Hen ber inte om ursäkt för sin existens utan vågar ta plats, släppa fram sina idéer och brinner för sitt budskap! Det handlar om att träna på att beröra, skapa intryck och påverka. Inom retoriken brukar man tala om tre T:

  • Trovärdighet- retorikens grundstomme.
    Du måste vara engagerad, övertygande och tro på det du säger. Om inte du tror på det du förmedlar, hur ska någon annan kunna göra det?
  • Tilltalande– handlar om utstrålning, beteende och utseende.
    Snygg, vårdad och anpassad klädsel och stil beroende på målgrupp är inte oväsentligt när du ska framträda i olika sammanhang.
  • Tydlighet – handlar om VAD du säger och HUR du säger det!

Bästa sättet att beröra är att skapa identifikation, t ex i form av metaforer så att man känner igen sig. Konsten är ofta att förenkla istället för att förklara komplicerade saker.

Kommunikation

I all kommunikation är det mottagaren som bestämmer budskapet. Det som slutligen blir kvar av det du sagt till en person efter att det filtrerats genom hens referensramar och fördomar är det uppfattade budskapet. Det varierar naturligtvis men det är sällan budskapet når fram exakt som det såg ut i ditt huvud. Att det blir missförstånd beror på att vi förutsätter att det som är självklart för oss är självklart för andra.
Budskapet är inte bara orden. 30% av all kommunikation är verbal – resten är kroppsspråk och hur vi förmedlar det vi säger! För att skapa förtroende i ett samtal krävs ögonkontakt med personen. I annat fall kan du upplevas som osäker, som att du döljer något. De bästa kommunikatörerna är de som lyssnar. Låt personen berätta, var närvarande och försök att sätta dig in i den andra personens situation. Släpp dina egna tankar och värderingar.

Se genom andras ögon

Hur uppfattas du av andra personer? Ofta är det enklare att se vad alla andra gör för fel än att tänka ”Det handlar om mig”. Få saker är så utvecklande som att möta sig själv genom andras ögon. Andras speglingar av hur de upplever mig och mitt beteende.  Lägg ner tid på att lära känna dig själv och sök feedback.
För att kunna lyckas i det personliga ledarskapet behöver vi alla metoder och verktyg för att träna upp vår inre trygghet och ha förståelse för människors olika personligheter och beteenden. Vi ska aldrig tro att vi är färdiga och klara i vårt ledarskap. Det är en kontinuerlig process som fortsätter hela livet!