Publicerad den 10 december 2018

Underlag från frukost: Offentlig fastighetsförvaltning i förändring

Vilka organisatoriska omställningar behöver offentliga fastighetsförvaltare göra för att möta aktuella utmaningar så som krav på energieffektivitet?

Under två år har Chalmersforskare Ingrid Svensson följt ett projekt med fokus på strategisk fastighetsförvaltning hos en offentlig fastighetsförvaltare.

I studien såg hon att det verkar finnas  både tekniska lösningar och innovativa idéer som möjliggör ett (ekologiskt) hållbart och långsiktigt arbetssätt för offentliga fastighetsförvaltare. Dock krävs mer kunskap om organisatoriska frågor för de ska kunna implementeras. Nya arbetssätt innebär nya roller och arbetsuppgifter – vilket kan leda till oro och följaktligen motstånd mot förändring.

Vid CMB:s frukostseminarium presenterade Ingrid en konceptuell modell som utvecklats i forskningsprojektet och som gör det möjligt att förstå dessa organisatoriska omställnings utmaningar.  Hon gav också exempel på hur det gick när man försökte skapa förändring i den organisation som studerats närmre i forskningsprojektet.

Här kan du ladda ner Ingrid Svenssons presentation

Här kan du ladda ner Ingrid Ingrid Svenssons avhandling