Publicerad den 14 november 2018

Gästföreläsning: Kulturen sitter inte i väggarna - den sitter i människorna

Exklusiv gästföreläsning med prisad ledare, Helena Hed, vd Swecos projektledare

Dagens höga byggtakt och stora efterfrågan på ingenjörer och arkitekter ställer höga krav på företagen. Det räcker inte att bara sätta ihop arbetsgrupper utan man måste skapa högpresterande team. Helena berättar hur hon skapar detta med ett engagerat ledarskap, en stark gemensam kultur, tydliga värderingar och individuella utvecklingsmöjligheter.

Tid: Onsdag 5 december, kl 16.00-17.15
Plats: Kunskapstrappan, SB-huset
Vi bjuder våra första 50 besökare på en lättare måltid!

Samtliga studenter på Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers är välkomna. Ingen anmälan behövs.