Publicerad den 12 november 2018

Ledningssystem för kvalitetssäkra medborgardialoger

Intresset för medborgardialog växer och allt fler aktörer i samhällsbyggnadssektorn vill aktivt involvera invånare i sina processer.

RISE Stadsutveckling har studerat hur olika företag arbetar med medborgardialog och ser ett behov av mer formaliserade ledningssystem för dessa dialoger. På CMB:s frukostseminarium i november presenterade Lisa Andersson och Marcus Jahnke från RISE Stadsutveckling sin studie och presenterade ett förslag på en modell för ett dialogledningssystem för ökad legitimitet och kvalitetssäkring.

Efter seminariet fortsatte diskussionerna i workshopform i det som kallas CMB eftersnack. Här fick deltagarna diskutera med varandra utifrån forskarnas modell.

Se bilder samt filmintervju med forskarna nedan.