Publicerad den 25 oktober 2018

Kan aktörsinvolverad planering ge effektivare byggprocesser?

Byggbranschen brottas med tighta tidplaner och budgetar som sällan håller. Ett sätt att få med alla parter i produktionsprocessen, och få en tydlig förankring, är att ta med dem i planeringen.

Mikael Viklund Tallgren från Chalmers har licentierat på en ny planeringsmetodik, Virtuell Produktionsplanering (VPP) . Vid CMB:s Bygglunch i oktober beskrev han hur planeringsmetodiken ser ut och hur han förstärkt den genom att använda BIM-modellen som nav i kommunikationen och skapandet av tidplanen.

Se intervju med honom här:

För mer bakgrundsfakta se även filmerna som Mikael gjort. Den första ger en bakgrund till planeringsprocessen och hur verktyget appliceras i den befintliga processen. Den andra filmen visar hur verktyget fungerar.

Film  om VPP-konceptet

Film  om verktyget