Publicerad den 8 oktober 2018

Vad är nyttan med BIM?

Frågan har vi ställt till representanter för sex företag och organisationer som idag arbetar aktivt med BIM. Till vår hjälp har vi tagit Linda Strind, Förvaltningsstrategi AB, som här presenterar företagens tankar, idéer, slutsatser och tips.

 

CMB kortrapport "Affärsnyttor med BIM"

 

 

Läs intervjuerna som rapporten baseras på:

Bengt_Dahlgren_Samuel_Reinwalds

Liljewall_arkitekter_Per-Henrik_Johansson

Sisab_Stig-Erik_Öström

Sisab_Pouriya_Parsanezhad

Trafikverket_Ingemar_Lewen

Vasakronan_Magnus_Tengberg

Vasakronan_Soren_Sandell

Veidekke_Emile_Hamon