Publicerad den 1 oktober 2018

Ny forskning inom bygglogistik och produktivitet

Två nya forskningsprojekt har just beviljats stöd genom CMB.

Den ena handlar om metodutveckling för årligen återkommande produktivitetsstudier. En liknande studie har gjort med dataunderlag från 2012 ”Produktivitetsläget i Svenskt Byggande 2012” och denna kommer alltså nu att följas upp. Ansvarig för projektet är Professor Christian Koch vid Avdelningen för Construction Management, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik.

Det andra projektet berör förutsättningar för effektiv och hållbar bygglogistik till byggplatser genom nya typer av samverkansformer. Det är ett doktorandprojekt som löper över drygt två år och som knyter an till ett större EU-projekt på samma övergripande tema. Den som kommer att hålla i trådarna för studien är biträdande professor Kajsa Hulthén vid Avdelningen för Supply and Operations Management på Institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation.

Bild från arbetet med Marieholmsförbindelsen där effektiv bygglogistik varit en av de stora utmaningarna.