Publicerad den 1 oktober 2018

Rapport från CMB:s grupper

Nu har alla CMB:s grupper  haft sina första träffar efter sommaren. Här är ett litet axplock från dessa.

Magnus Tengberg, Vasakronan, är ordförande i BIM- och digitaliseringsgruppen.

BIM- och digitaliseringsgruppen har utvärderat vårens workshops, samt lagt planen för en höst med både referensgruppsmöte i ett forskningsprojekt kring framtidsspaning på nya teknologiska möjligheter inom byggbranschen, samt en gemensam workshop kring nyttorna med Real Estate Core – en databas för öppna standarder. Den rapport om affärsnyttor med BIM som gruppen arbetat med under våren presenterades under en Bygglunch i september.

I Stadsutvecklingsgruppen diskuteras  förutsättningar för effektiva stadsbyggnadsprocesser. Målet är att hitta frågeställningar för gruppen att engagera sig kring.

Kommunikationsgruppen har ny ordförande, Henrik Mortensen från Akademiska hus. Under hösten kommer gruppen att diskutera formerna för en studie kring hur kommunikativt ledarskap kan användas/utvecklas för att driva samhällsbyggandet framåt.

CMB:s Grupp för Effektivitet i produktframtagningen (även kallad Effektivitetsgruppen) har arbetat med effektivitets- och produktivitetsfrågor ur en rad olika aspekter som med tiden har mynnat ut ett antal mer avgränsade ämnesområden/delintressen. Nu  avvecklar vi därför den nuvarande konstellationen och arbeta vidare inom antal grupper med mer tydligt ämnesmässigt fokus (gruppnamnen är preliminära).

Agila gruppen  – diskussion om agila projektledningsmodeller.

Partneringgruppen – utvecklar konceptet partnering och dess användbarhet genom kunskapsutbyte mellan CMB:s partners och akademisk forskning.

Innovationsgruppen – fokus på management och ledarskap för att höja sektorns innovationsförmåga.

Gruppen för byggandets logistik  – utvecklar ny kunskap kring effektiva logistiklösningar kopplat till samhällsbyggnadssektorn.

Låter någon av dessa grupper intressanta för dig i ditt arbete? Tveka inte att höra av dig till oss. Det finns fortfarande plats för fler!

Mejla Lars Bankvall