Publicerad den 28 september 2018

Utveckling genom avveckling

CMB:s Grupp för Effektivitet i produktframtagningen (även kallad Effektivitetsgruppen) har arbetat med effektivitets- och produktivitetsfrågor ur en rad olika aspekter som med tiden har mynnat ut ett antal mer avgränsade ämnesområden/delintressen.

Nu avvecklar vi därför den nuvarande Effektivitetgruppen och arbeta vidare inom antal grupper med mer tydligt ämnesmässigt fokus.

Agila gruppen  - diskussion om agila projektledningsmodeller.

Partneringgruppen - utvecklar konceptet partnering och dess användbarhet genom kunskapsutbyte mellan CMB:s partners och akademisk forskning.

Innovationsgruppenfokus på management och ledarskap för att höja sektorns innovationsförmåga.

Gruppen för byggandets logistik  - utvecklar ny kunskap kring effektiva logistiklösningar kopplat till samhällsbyggnadssektorn.

Låter någon av dessa grupper intressanta för dig i ditt arbete? Tveka inte att höra av dig till oss. Det finns fortfarande plats för fler!

Mejla Lars Bankvall