Publicerad den 27 september 2018

Fullsatta seminarier på Business Arena


Båda fördjupningsseminarierna som Akademin i samverkan arrangerade under Business Arena i Stockholm i september blev fullsatta. Ämnet social hållbarhet engagerade och publiken hade gott om både kommentarer och frågor till föreläsare och paneldeltagare.

I montern fick besökarna hjälpa oss att prioritera vilka områden som är viktigast att arbeta med för att nå social hållbarhet och - inte helt oväntat - blev stapeln "bygg mer" hög. Se mer i bildkollaget nedan.

Akademin i samverkan är ett samarbete mellan Chalmers i Göteborg, KTH i Stockholm, LTH i Lund och Malmö universitet.