Publicerad den 24 september 2018

Gästföreläsning: Ständig förändring kräver modiga ledare

Exklusiv gästföreläsning med prisad ledare, Joachim Hallengren, vd Bonava.

Bostadsutvecklingen sker i snabb takt och byggsektorn förändras. Samtidigt har arbetssätten varit desamma i decennier och företagen har inte hängt med i vare sig digitaliseringen eller industrialisering. För att driva förändring krävs modiga ledare.

Tid: Onsdag 3 oktober, kl 16.00-17.15
Plats: Kunskapstrappan, SB-huset
Vi bjuder våra första 50 besökare på en lättare måltid!

Samtliga studenter på Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers är välkomna. Ingen anmälan behövs.