Publicerad den 24 september 2018

CMB rekommenderar: AAG2018


Hur kan arkitektens skissprocess integreras i en digital värld?
Kan vi spinna eller gro skal med naturen som förebild?
Hur möjliggjorde de digitala verktygen Louvrens tillkomst i Abu Dhabi?

Chalmers arrangerar just nu AAG2018. En internationell toppkonferens kring den digitala utvecklingen inom arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Läs mer här