Publicerad den 24 september 2018

CMB Mentorprogram 2018/2019 igång

CMB:s Mentorprogram inledes i veckan med en första gemensam träff här på Chalmers.

Alla mentorer och studenter fick nu äntligen träffas och gavs möjlighet att både presentera sig själva och tillsammans diskutera sina förväntningar på den kommande mentorskapsperioden.

Vid sidan av ett antal sådana här gemensamma träffar, organiserade kring angelägna branschfrågor, kommer året även innehålla ett antal  individuella möten som mentorparen själva utformar. Värd för årets program är Ellen Brandt som går avslutande året på masterprogrammet DCPM.