Publicerad den 25 juni 2018

Ny prefekt "kändis" i CMB

Äntligen är det klart vem som blir ny prefekt för vår institution här på Chalmers och det blir en kändis i CMB-kretsar nämligen professor Fredrik Nilsson. Fredrik var tills för ca ett år sedan prefekt för institutionen för Arkitektur och ingick som sådan bland annat i CMB:s styrelse. Han har tidigare arbetat parallellt för White arkitekter och det senaste året på Älvstranden utveckling. Läs hur han själv kommenterar sin nya roll och vikten av samverkan mellan  industri, företag och kommun.