Publicerad den 21 juni 2018

Länsstyrelsens roll för ett effektivt och hållbart samhällsbyggande

Vid vårens sista Bygglunch gästades CMB av Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län. Att ha en tidig dialog i processerna och skapa förståelse för olika aktörers roller och förutsättningar är grunden i hans arbete.

– Min ambition är att vi på Länsstyrelsen ska vara tydliga med vårt uppdrag och våra mål . Jag vill bygga upp en verksamhet där vi arbetar än mer konsultativt med rådgivning och i tid berättar för kommuner och andra aktörer vilka spelreglerna är. Då kan de undvika att få ett nej senare i processen, säger han.

Samtidigt menar han att det måste finnas ett intresse från sektorns aktörer att förstå Länsstyrelsens komplexa verksamhet och uppdrag.

– Vi bjuder gärna in och berättar om vårt arbete och diskuterar hur vi kan hitta enklare och snabbare sätt att samarbeta!

Ladda ner Anders Danielssons presentation