Publicerad den 15 juni 2018

Metoo inspirerade mentorprogrammets avslutning

Årets mentorprogram i CMB avslutades hos Göteborgs Byggmästareförening. Vid träffen gavs både adepter och mentorer möjlighet att ge feedback på programmet och hur det kan utvecklas till kommande år. De olika gemensamma programinslagen under året kommenterades och särskilt frågan om jämställdhet i kölvattnet av Metoo. 

Mentorprogrammet inleddes förra året i oktober med det första av fyra gemensamma möten, utöver dessa så har studenter och mentorer delats in i par samt grupper om tre.

Det var en samstämmig uppfattning bland studenterna att programmet gav värdefulla kontakter och insikter om vad som väntar när de kommer ut i våra företag och organisationer när utbildningen nu avslutas. Relationerna som under året har byggts upp uttrycktes som mer personliga i jämförelse tidigare kontakter man som student har haft med yrkesverksamma, där möjligen att samtala om ämnen som intresserar kunde genomföras på ett mer prestigelöst sätt. Särskilt de utländska studenterna intygade hur värdefullt mentorskapet är för att få förståelse för hur svenskt arbetsliv fungerar.

Även mentorerna intygade hur viktigt det är med studentkontakten för att få insyn i vad studenterna har med sig ut i form av nya kunskaper och vilka frågeställningar de unga bär med sig. Mentorerna vittnade också om att mentorprogrammet ger relationer som varar längre än mentorprogrammet och att många mentorpar håller kontakten även efter programmet.

Slutsatsen var att alla CMB:s partners borde ta vara på de möjligheter som mentorprogrammet ger för företagen i att skapa relationer med framtidens medarbetare.

Leo Lindegård i CMB:s studentråd, som lett programmet, tackades för sina insatser och lämnade över stafettpinnen till Ellen Brandt som nu påbörjar förberedelserna inför kommande program som startar i september.

Vet du redan nu att du vill vara med i CMB Mentorprogram 2018/2019 – antingen som mentor eller adept – fyll i formuläret på vår webb: https://www.cmb-chalmers.se/utbildning/mentorprogram/