Publicerad den 15 juni 2018

Ledare: Har dina kommunikatörer rätt uppdrag?

Skribent: Henrik Mortensen, Akademiska Hus

Jag tillhör den generation kommunikatörer som inledde sin karriär med att förklara för potentiella arbetsgivare vad en informatör är och sedan övertyga dem om att de behövde anställa oss. Väl inne i arbetslivet fick vi kämpa för att bevisa att vår avdelning kunde bidra med mycket mer än "paketering" av andras färdiga material i broschyrer och presentationer. Idag är situationen bättre. Det finns många kompetenta kommunikatörer i organisationer vars ledning förstår att ge dem kvalificerade uppgifter, men vi är inte i mål.

I takt med att samhällets informationsbehov fortsätter att öka så måste kommunikationsavdelningens uppdrag förändrats. Idag kommunicerar vi alla mer än vi någonsin har gjort. Det betyder att alla dina medarbetare är med och bygger ditt varumärke dagligen (medvetet och omedvetet) och att dina kunder delar erfarenheter av ditt företag snabbare än någonsin förr. Det är ofrånkomligt att detta påverkar din affär nästan oavsett vad du säljer. Jobbar din kommunikationsavdelning strategiskt med detta? Eller är de fast att paketera andras färdiga material?

En erfaren kommunikatör kan stötta din organisation med omvärldsbevakning, målgruppsanalys, problemformulering, målgruppsanpassning och konsekvensanalys kring centrala frågor i din verksamhet. Kommunikatören har ett värdefullt perspektiv att tillföra din ledningsgrupp. Och det är i ledningsgruppen diskussionen om kommunikation hör hemma. Väl funderande strategisk kommunikation kan förkorta långdragna processer, underlätta köpbeslut, förebygga missförstånd och vårda kundrelationer. Så frågan är – har dina kommunikatörer detta i uppdrag? Jag hoppas att svaret är Ja. Om inte så bör detta nog diskuteras i ledningsgruppen.

Mitt namn är Henrik Mortensen och jag ny ordförande i CMB:s kommunikationsgrupp. Idag arbetar jag som strategiska fastighetsutvecklare på Akademiska Hus men de senaste 20 åren har jag haft i princip alla tänkbara kommunikationsroller i fastighetsbranschen. CMB har gjort en fantastisk resa under sina 20 år. Jag har haft glädjen och förmånen att samarbete med organisationen i kommunikationsgruppen (tidigare marknadsutskottet) sedan 2012. Då färdigställde vi den förra marknadsplanen som till stor del handlade om att "sätta CMB på kartan". I år har vi presenterat den nya marknadsplanen som fokuserar på hur vi tydligare visar mervärden för såväl potentiella medlemmar som befintliga.

På Akademiska Hus jobbar vi tätt tillsammans med landets lärosäten för att stärka Sverige som kunskapsnation. När jag fick frågan att vara ordförande för kommunikationsgruppen och bidra ytterligare till att knyta samman akademi och näringsliv i samhällsbyggnadsbranschen så var svaret givetvis Ja. Jag är mycket glad för att ha fått frågan och är laddad för att tillsammans med övriga i gruppen hugga tag i de nya utmaningar/möjligheter som väntar.